Privacy Policy

Privacybeleid

Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") vertelt u hoe TheLuxeGuide BV en/of haar dochterondernemingen (indien van toepassing) ("TheLuxeGuide", "wij" of "ons") uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen. Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Tenzij anders hierin gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter de betekenis die eraan wordt toegekend in de Gebruikersovereenkomst.

1. strekking

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of anderszins verwerken voor onze diensten op de website van TheLuxeGuide (de “Site”). Met inachtneming van de vereisten van de toepasselijke wetgeving, streven we ernaar een consistente reeks privacypraktijken te bieden in de wereldwijde handelsgemeenschap van TheLuxeGuide. Wij stellen vast dat onze verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig is en blijft en baseren dergelijke verwerking op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden zoals hierin beschreven. Indien nodig moet uw toestemming worden gegeven door middel van een duidelijke bevestigende handeling bij registratie. Dit privacybeleid is van kracht bij een dergelijke handeling.

2. Verzameling

U kunt door onze site bladeren zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke gegevens over uzelf vrij te geven. Zodra u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, bent u niet meer anoniem voor ons.

 • e-mailadres, fysiek adres en (afhankelijk van de gebruikte dienst);
 • transactie-informatie op basis van uw activiteiten op de Site (zoals kopen, verkopen, items en inhoud die u genereert of die betrekking hebben op uw account);
 • verzend-, facturerings- en andere informatie die u verstrekt om een ​​artikel te kopen of te verzenden;
 • chats, geschillenbeslechting, correspondentie via onze site en correspondentie die naar ons is verzonden;
 • andere informatie over uw interactie met onze site, services, inhoud en advertenties, inclusief computer- en verbindingsinformatie, statistieken over paginaweergaven, verkeer van en naar de site, advertentiegegevens, cookies, IP-adres en standaard webloginformatie;
 • informatie van andere bedrijven, zoals demografische en verkeersgegevens;
 • andere aanvullende informatie van derden (als u bijvoorbeeld een schuld aangaat bij TheLuxeGuide, zullen we over het algemeen een kredietcontrole uitvoeren door aanvullende informatie over u te verkrijgen van een kredietbureau, zoals wettelijk is toegestaan; of als de door u verstrekte informatie niet kan worden geverifieerd , kunnen we u vragen om ons aanvullende informatie te sturen, zoals uw rijbewijs, creditcardafschrift of een recente energierekening of andere informatie die uw adres bevestigt, of om aanvullende vragen online te beantwoorden om uw informatie te verifiëren).

U bent niet verplicht om ons de persoonsgegevens te verstrekken waar wij om vragen en kunt ons in bepaalde omstandigheden beletten deze te verzamelen door een verzoek in te dienen via de "Neem contact op" formulier op onze site. Als u er echter voor kiest om ons de gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat we u onze diensten of service van hoge kwaliteit niet kunnen leveren, of niet kunnen reageren op uw communicatie.

3. afzet

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om onze diensten, inhoud en advertenties te verbeteren en te personaliseren. Wij gebruiken die gegevens omdat TheLuxeGuide een gerechtvaardigd belang heeft om haar producten en diensten te promoten. Als u geen marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, geeft u eenvoudig uw voorkeur aan zodra u lid wordt van TheLuxeGuide (of een vergelijkbare accountstatuspagina) of door de aanwijzingen in een e-mail of via een link in een advertentie te volgen. Zelfs als u zich afmeldt voor sommige e-mailabonnementen, is het mogelijk dat we u nog steeds een e-mail moeten sturen met belangrijke transactie- of andere niet-reclame-informatie. Als u ervoor kiest om uw ervaring met TheLuxeGuide te personaliseren via een externe login zoals Google of Facebook. We zullen uw account automatisch activeren en u inschrijven voor onze bepaalde transactionele e-mailprocedures. Als u deze berichten niet meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden via elke e-mail. Als u wilt beheren welke gegevens door TheLuxeGuide worden ontvangen via dit type accountaanmelding, raadpleeg dan rechtstreeks uw account bij die service.

4. Doel

Ons primaire doel bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens is om u een veilige, soepele, efficiënte en op maat gemaakte ervaring te bieden. Daarom worden uw persoonsgegevens door ons verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om de door u gevraagde diensten en klantenondersteuning te bieden;
 • om geschillen op te lossen, vergoedingen te innen en problemen op te lossen;
 • om mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen en onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen;
 • om onze diensten, inhoud en advertenties aan te passen, te meten en te verbeteren;
 • marketing, service-updates en promotionele aanbiedingen op basis van uw communicatievoorkeuren;
 • om informatie te vergelijken op juistheid en deze te verifiëren bij derden.

In voorkomend geval zullen wij uw toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Als u toestemming hebt gegeven voor verwerkingsactiviteiten, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem belang, bijvoorbeeld voor interne training en kwaliteitsborging, om informatie te verifiëren op juistheid, om klantenondersteuning te bieden en voor andere legitieme doeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan antiwitwasregels of onze belastingverplichtingen.

Wanneer we van plan zijn de persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld, zullen we u voorafgaand aan die verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel en andere noodzakelijke of algemene informatie. Wij zijn echter niet verplicht om informatie te verstrekken als u al over dergelijke informatie beschikt, als het vastleggen of vrijgeven van de persoonsgegevens uitdrukkelijk bij wet is voorgeschreven of als het verstrekken van informatie aan u onmogelijk of onevenredig veel moeite zou kosten (bijvoorbeeld , wanneer de verwerking wordt uitgevoerd voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang of voor statistische doeleinden).

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u een relatie met ons heeft of, als u na deze communicatie geen relatie met ons heeft, gedurende een redelijke tijd die ons in staat stelt te begrijpen hoe mensen onze site gebruiken.

5. Ons delen van persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens intern delen, met leden van onze bedrijfsfamilie en met geselecteerde externe partijen zoals externe dienstverleners. We doen dit om uw verzoeken uit te voeren, te reageren op uw vragen, voor marketing- en promotiedoeleinden, om te reageren op wettelijke openbaarmakingsvereisten, om ons beleid te verifiëren of af te dwingen, om illegale handelingen zoals fraude, intellectueel eigendom op te sporen en te beschermen tegen inbreuk, piraterij en het witwassen van geld of technische of beveiligingsproblemen, om te reageren op een noodgeval of om iemands rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.

We zullen persoonlijke gegevens die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zijn verzameld alleen naar niet-EER-staten sturen als u om een ​​dergelijke overdracht verzoekt, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om samen te werken met externe dienstverleners die we gebruiken om te helpen ons bedrijf en onze diensten runnen. Daarbij houden we ons aan alle relevante regels en voorschriften inzake gegevensbescherming.

6. Activiteit gekoppeld aan gebruikers-ID's

Al uw activiteiten op onze site zijn herleidbaar tot uw gebruikers-ID. TheLuxeGuide behoudt zich het recht voor om kennisgevingen naar derden te sturen met betrekking tot verdachte activiteiten en beleidsschendingen op onze site en te verwijzen naar gebruikers-ID's en specifieke items.

7. Informatie van TheLuxeGuide gebruiken

Met TheLuxeGuide kunt u persoonlijke en financiële informatie delen om transacties te voltooien. We moedigen u aan om uw privacypraktijken bekend te maken en de privacy van andere gebruikers te respecteren. We kunnen de privacy of veiligheid van uw informatie niet garanderen en daarom raden we u aan om het privacy- en beveiligingsbeleid van uw handelspartner te evalueren voordat u een transactie aangaat en besluit uw informatie te delen. Om uw privacy te helpen beschermen, staan ​​we slechts beperkte toegang toe tot de contact-, verzend- en financiële informatie van andere gebruikers om uw transacties te vergemakkelijken. Wanneer gebruikers betrokken zijn bij een transactie, hebben ze mogelijk toegang tot elkaars naam, gebruikers-ID, e-mailadres en andere contact- en verzendgegevens. In alle gevallen moet u andere gebruikers de kans geven om zichzelf uit uw database te verwijderen en om te bekijken welke informatie u over hen hebt verzameld.

U stemt ermee in gebruikersinformatie alleen te gebruiken voor:

 • TheLuxeGuide transactiegerelateerde doeleinden die geen ongevraagde commerciële berichten zijn;
 • Het gebruik van diensten aangeboden via TheLuxeGuide (bijv. escrow, verzekering, verzending en fraudeklachten), of
 • Andere doeleinden waarvoor een gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd kiest.

8. Cookies

We gebruiken "cookies" (kleine bestanden die op uw harde schijf worden geplaatst) op bepaalde van onze pagina's om de stroom van onze webpagina's te helpen analyseren; onze diensten, inhoud en advertenties aanpassen; de doeltreffendheid van promotionele acties meten en vertrouwen en veiligheid bevorderen.

De meeste internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren. U kunt cookies echter blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Raadpleeg het help- en ondersteuningsgedeelte van uw internetbrowser voor instructies over het blokkeren of verwijderen van cookies. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, heeft u mogelijk geen toegang tot alle of delen van onze site.

Een paar belangrijke dingen die u over cookies moet weten, zijn dat:

 • We bieden bepaalde functies die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van cookies.
 • We gebruiken cookies om u te helpen identificeren en uw ingelogde status te behouden.
 • De meeste cookies zijn 'sessiecookies', wat betekent dat ze aan het einde van een sessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd.
 • U bent altijd vrij om onze cookies te weigeren, hoewel dit uw gebruik van sommige van onze Site of diensten kan verstoren.
 • Op bepaalde pagina's van de Site kunt u cookies van derden tegenkomen waarover wij geen controle hebben. (Als u bijvoorbeeld een webpagina bekijkt die door een andere gebruiker is gemaakt, kan er een cookie door die webpagina zijn geplaatst.)

Houd er rekening mee dat derde partijen (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals webverkeeranalysediensten) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben.

9. Geen spam, spyware of spoofing

Wij en onze gebruikers tolereren geen spam. Zorg ervoor dat u uw TheLuxeGuide-meldingsvoorkeuren instelt, zodat we met u kunnen communiceren zoals u dat wilt. U bent niet gemachtigd om andere TheLuxeGuide-gebruikers, zelfs niet een gebruiker die een artikel van u heeft gekocht, toe te voegen aan uw mailinglijst (e-mail of fysieke post) zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Gelieve TheLuxeGuide-gerelateerde spam of spoof e-mails te melden aan TheLuxeGuide contact opnemen.. U mag onze communicatiemiddelen niet gebruiken om spam te verzenden of anderszins inhoud te verzenden die in strijd zou zijn met onze Gebruikersovereenkomst. We scannen automatisch en kunnen berichten handmatig filteren om te controleren op spam, virussen, phishing-aanvallen en andere kwaadwillige activiteiten of illegale of verboden inhoud, maar we slaan berichten die via deze tools worden verzonden niet permanent op.

10. Accountbescherming

Uw wachtwoord is de sleutel tot uw account. Gebruik unieke cijfers, letters en speciale tekens en geef uw TheLuxeGuide-wachtwoord aan niemand door. Als u uw wachtwoord of uw persoonlijke gegevens met anderen deelt, onthoud dan dat u verantwoordelijk bent voor alle acties die worden ondernomen in naam van uw account. Als u de controle over uw wachtwoord verliest, verliest u mogelijk substantiële controle over uw persoonlijke gegevens en kunt u onderworpen worden aan wettelijk bindende maatregelen die namens u worden genomen. Daarom, als uw wachtwoord om welke reden dan ook in gevaar is gebracht, dient u TheLuxeGuide hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en uw wachtwoord te wijzigen.

11. Uw rechten over het gebruik van uw persoonlijke gegevens

U hebt bepaalde rechten die hieronder worden vermeld over hoe de gegevens worden verwerkt en u kunt deze rechten op elk moment uitoefenen.

 • Het recht om geïnformeerd te worden. U heeft het recht om op duidelijke, laagdrempelige en begrijpelijke wijze geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid wordt u verstrekt in verband met een dergelijk recht.
 • Het recht op toegang, rectificatie en update. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren en bij te werken door u aan te melden bij TheLuxeGuide. Over het algemeen zullen we uw persoonlijke gegevens niet handmatig wijzigen, omdat het erg moeilijk is om uw identiteit op afstand te verifiëren. Als u persoonlijke gegevens die in een openbaar bericht zijn bekendgemaakt, wilt corrigeren of bijwerken, laat het ons dan weten en we zullen redelijke stappen ondernemen om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om (i) te verzoeken dat wij u een kopie sturen van uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in welk geval wij u deze gegevens zullen verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en /of (ii) deze gegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht om vergeten te worden. U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens wissen. Als u de persoonlijke gegevens die we over u hebben wilt wissen, laat het ons dan weten en we zullen redelijke stappen ondernemen om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als de persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer nodig zijn voor enig doel en we niet wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren, zullen we doen wat we kunnen om ze te wissen.
 • Het recht om de verwerking te beperken. Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist of wanneer de persoonsgegevens die wij verzamelen niet langer nodig zijn voor de verwerking, maar door u worden vereist in verband met eventuele rechtsvorderingen.
 • Het recht om bezwaar te maken. Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, waaronder verwerking voor direct marketing en profilering.
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (d.w.z. wij vertrouwen op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens), u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (hoewel als u dit doet , betekent dit niet dat alles wat we tot dan toe met uw toestemming met uw persoonsgegevens hebben gedaan, onwettig is). U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking en die juridische of andere significante gevolgen voor u heeft. U hebt met name het recht:
  • om menselijke tussenkomst te verkrijgen;
  • om uw standpunt kenbaar te maken;
  • een toelichting te krijgen op de beslissing die is genomen na een beoordeling; En
  • om zo'n beslissing aan te vechten.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via de "Neem contact op" formulier op onze site.

Op uw verzoek sluiten we uw account en verwijderen we uw persoonlijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, op basis van uw accountactiviteit en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We kunnen persoonlijke gegevens van gesloten accounts bewaren om te voldoen aan de wet, fraude te voorkomen, verschuldigde vergoedingen te innen, geschillen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze gebruikersovereenkomst af te dwingen en andere acties te ondernemen die anderszins wettelijk zijn toegestaan.

12. Veiligheid

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze servers. We behandelen persoonlijke gegevens als een goed dat moet worden beschermd en maken uitgebreid gebruik van tools (encryptie, wachtwoorden, fysieke beveiliging, enz.) om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking. Zoals u waarschijnlijk weet, kunnen derden echter op onwettige wijze transmissies of privécommunicatie onderscheppen of openen, en kunnen andere gebruikers uw persoonlijke gegevens die zij van de Site verzamelen, misbruiken of misbruiken. Daarom, hoewel we heel hard werken om uw privacy te beschermen, beloven we niet, en u mag ook niet verwachten, dat uw persoonlijke gegevens of privécommunicatie altijd privé zullen blijven.

13. Derden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacybeleid, behandelt dit document alleen het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens die we van u verzamelen. Als u uw persoonlijke gegevens bekendmaakt aan anderen, of dit nu kopers of verkopers zijn op onze site of andere sites op internet, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de persoonlijke gegevens die u aan hen verstrekt. TheLuxeGuide heeft geen controle over het privacybeleid van derden en u bent, indien van toepassing, onderworpen aan het privacybeleid van die derden. We raden u aan vragen te stellen voordat u uw persoonlijke gegevens aan anderen bekendmaakt.

14. Algemeen

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op de site te plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden worden automatisch van kracht op de dag dat ze op de Site worden geplaatst. Als uw vragen niet online worden beantwoord, kan dat hier contact met ons op.

 

 

 / 

Inloggen

Bericht Verzenden

Mijn favorieten

Uw abonnement kon niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Uw abonnement is succesvol geweest.

Word lid van onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor samengestelde hoogtepunten van ons lifestyle-platform en exclusieve partneraanbiedingen